VÄLKOMMEN TILL SÄLEN TIMMERHUS

Med långsamväxande timmer, avverkat i Dalarna och Värmlands djupa skogar, bygger och renoverar vi hus, stugor och bodar med omsorg. Vi utför också till- och ombyggnationer på hus där vi använder gamla, traditionella hantverksmetoder. Redskapen ser likadana ut idag som för hundra år sedan. I vår egen smedja återskapar vi dessutom detaljer från svunna tider. Från modern tid plockar vi fram den digitala servicen. Hos oss får du ritningar i 3D-modeller, hjälp med bygglovsprocessen eller byggprojektering.

ETT URVAL AV ARBETEN

HÄR ÄR VI

team image
Daniel Persson
VD och timmerman
Här är mannen som fattar besluten, räknar budget samtidigt som han handbilar timmer. Honom når du lättast på telefonnummer 070-360 80 18 strax efter kafferasten.
team image
Lena Mångs
Bokhållare och siffergeni
Här är kvinnan som håller i papper och ekonomi samtidigt som hon håller gubbarna under uppsikt. Henne når du lättast på 070-398 33 06 på soliga förmiddagar.